Forretningsbetingelser

Tak for din bestiling på Pingvin Online ApS

Herunder har vi for en god ordens skyld opridset de generelle købsbetingelser.

Vi glæder os til at se jer!


1. Køb hos Pingvin Online ApS

 

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Pingvin Online ApS, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Pingvin Online ApS. Pingvin Online ApS opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

 

2. Priser

 

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: • valutaændringer • force majeure • leveringssvigt • afgiftsændringer • udsolgte varer og trykfejl

 

3. Salg generelt

 

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

 

4. Levering

 

Når betaling er gennemført så modtager du dine opskriftpoint som du kan anvende til køb af opskrifter med det samme.

Ved køb af adgang vil du blive tildelt adgang så snart betalingen er gennemført.

 

5. Afbestillinger

 

Det er ikke muligt at afbestille de købte point eller købte adgange efter gennemført køb.

 

6. Betaling

 

De mulige betalingsmåder er: • Visa • Visa / Dankort • Visa Electron • MasterCard • JCB • Maestro

Betaling hæves fra kortet når købet foretages.

 

7. Er De i tvivl

 

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Pingvin Online ApS, at De retter henvendelse til info@pingvinonline.dk  eller på telefon 98 11 11 66.

 

8.Fortrydelsesret

 

Der er ingen fortrydelsesret på digitale varer eller købte adgange til sider.

 


Ekstern persondatapolitik

 

 

 

GENEREL INFORMATION

 


Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Pingvin Online ApS behandler personoplysninger om dig.

 

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

 

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

 

Hvilke oplysninger som behandles
Hvilken behandling som finder sted
Hvor længe behandlingen finder sted
Hvilke rettigheder du har som registreret
Hvem du kan rette henvendelse til hos Pingvin Online ApS
Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

 


PERSONOPLYSNINGER

 


Pingvin Online ApS behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores produkter og tjenesteydelser. I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

 


Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder mv.

 


De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores økonomi- og ordresystem i 5 år med henblik på kvalitetsstyring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillinger.

Virksomhedens hjemmesider anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på hjemmesiden.

 


Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 


SOCIALE MEDIER

 


I forbindelse med dit besøg på Virksomhedens sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm.

 


Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig samt analyse og statistik for Virksomheden, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere.

 


Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Virksomheden har ikke indflydelse på de sociale mediers cookies-politik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

 


Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Virksomheden til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Virksomheden modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

 


Du kan altid læse Virksomhedens cookies-politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

 


DINE RETTIGHEDER

 


I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til Pingvin Online ApS have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

 

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Pingvin Online ApS

Adelgade 12
9000 Aalborg

Tlf. 98 11 11 66

info@pingvinonline.dk

CVR:41417595

Kontaktperson:

 


KLAGE

 


Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 


Datatilsynet                                                                                                                              

 


Borgergade 28, 5                                                                                                                        

1300 København K                                                                                                              

Tlf.nr.: 33193200                                                                                        

E-mail: dt@datatilsynet.dk